Arhivi : Glasilo Arhivskega Drustva In Arhivov Slovenije

Enlace persistente
MARCXML Dublin Core RDF MODS Cita bibliográfica BibTeX SWAP
 
Periódicos y Revistas General Arhivi : Glasilo Arhivskega Drustva In Arhivov Slovenije (1988-)
DisponibleDisponible Exemplars

Títol: Arhivi : Glasilo Arhivskega Drustva In Arhivov Slovenije

Publicació: Ljubljana : [s.n.], 1988-

Descripció física: V. ; 29 Cm

Periodicitat actual: Anual

Començament/Cessament: N.I-2 (1988) -

Notes: Es anual, pero el formato atiende a una semestral publicada en un sólo número.

Registros incluidos: Arhisvko Gradivo O Prisilnih Advzemih Zasebnega Premozenja V Fondij Enote Za Gorenjsko Zgodovinskega Arhiva Ljubljana = [los Archivos Relativos A la Expropiación En los Fondos del Archivo Histórico de Ljubljana, Sección de la Alta Carniola]
Arhivi V Jugoslaviji = [los Archivos En Yugoslavia]
Arhivi V Sloveniji V Letih 1945-1950 = [los Archivos En Eslovenia En los Años 1945-1950]
Arhivsko Gradivo O Medvojnih In Povojnih Zaplembah Premozenja V Sloveniji = [Archivos Sobre Confiscaciones En Eslovenia Durante y Después De La Segunda Guerra Mundial]
Arhivsko Gradivo O Povojnij Prisilnih Oduzemih Premozenja, Kiga Hrami Pokrajinski Arhiv V Novi Gorici = [los Archivos Relativos A la Expropiacoón En la Postguerra Conservados En los Archivos Regionales de Nova Gorica]
Arhivsko Gradivo O Prisilnih Advzemih Zasebnega Premozenja V Povojnem Casu Na Sirsem Obnocjn Ljubljanske Regije V Vpravnih Fondih Zgodovinsheja Arhiva Ljubljana = [los Archivos Relativos A las Expropiaciones En la Postguerra En la Región de Ljubljana En el Fondode Documentos Administrativos Del Archivo Histórico De Ljubljana]
Arhivsko Gradivo O Zaplembah In Nacionalizacijah V Fondu Minisiostra Za Industrijo In Rudarstro = [archivos Relativos A Nacionalizaciones y Confiscaciones En los Fondos del Ministerio de Industria y Minería de la República de Eslovenia]
Arhivsko Gradivo Sodisc In Javnih Tozilstev Na Obmocjv Pokrajinskega Arhiva Maribor [= Archivos De Tribunales y la Oficina del Fiscal Público En El Territorio de Maribor]
Arhivsko Izobrazevanje V Jugoslaviji S Posebnim Ozirom Na Slovenija = [Formación Archivística En Yugoslavia Y Concretamente En Eslovenia]
Cerkvena Arhivska Zakonodaja V Sloveniji [= Legislación de Archivos Eclesiásticos En Eslovenia]
Delo Francesca Majerja V Mestni Knjiznici In Arhiva V Kopru = [el Trabajo de Francesco Majer En La Biblioteca y Archivo de Koper]
Dokumentarno Gradivo Druzbenik Pralobranilcer Samoupravljanja In Njegova Valorizacija = [documentos de Abogados Laborales de Autogestión y Su Estimación]
Dostop do informacij javnega znacaja = Access to the information of public character
Fondi s podrocja kulture v slovnskih javnih arhivih = [Cultural fonds in Slovenian public archives]
Gradbena Dokumentacija V Fondu Mestne Obcine Celje 1850-1941 = [Documentación de Obras En el Fondo Del Archivo Municipal De Celje : 1850-1941]
Gradivo Kranjskega Odbora In Leto 1918 = [el Archivo del Comité Regional de Carniola y el Año 1918] . - Gradivo Kranjskega Odbora In Leto 1918 = [el Archivo del Comité Regional de Carniola y el Año 1918]
Gradivo O Agrarni Reformi In Kolonizaciji V Fondu Ministrstva Za Finance = [los Archivos Relativos A La Reforma Agrícola y Colonización En el Fondo del Departamento del Tesoro De la República Eslovena[
Gradivo Republiske Komisije Za Vprasanja Razlastitve Pri Ministrstvn Za Finance Lrs = [los Archivos de la Comisión Republicana Para Cuestiones de Expropiación del Departamento del Tesoro de la República de Eslovenia]
Italijanski Sistemi Poslovanja S Spisi Pri Okrajnih Sodiscih [= Sistema Italiano de Administración de Archivos En Tribunales de Distrito]
Komisija Za Agrarne Operacije V Ljubljani In Njeno Arhivsko Gradivo = [Comité Para Operaciones Agrarias En Ljubljana y sus Archivos]
[...] Ver todos los registros incluidos (53)

Números normalitzats: ISSN 0351-2835

Tipo de publicación: Periódicos y Revistas Periódicos y Revistas

Exemplars:

CIDA (Centro de Información Documental de Archivos) — Signatura: REV0047 — Nº de registro: RS47 — Código de barras: 000031911

Comprèn:

Ampliar

Préstec: DisponibleDisponible

Ver último número de esta publicación Ver último número de esta publicación